KARATE VÕISTLUSREEGLITE LÜHITUTVUSTUS

Täielikud võistlusreeglid inglise keeles leiab WKF lehelt 

KUMITE  ja  KATA

Karatevõistluste osaks on nii kumite kui kata. Neid võib aga vaadata kui ühe mündi kahte külge. Kumites kohtuvad vastased näost näkku. Mõlema ülesandeks on rünnates ning end kaitstes nii käe kui jalalöökide eest saada vastasest rohkem punkte. Kumited võib võtta kui kata tehnikate praktilist väljundit.

Katad on ründe ja kaitsetehnikate süstematiseeritud kogumid mis sooritatakse rangelt kindlas järjestuses. Siin eksisteerib vastane vaid võistleja peas(kujutluses).

KUMITETEHNIKATE HINDAMINE

PUNKTID:

Yuko- 1 punkt  (käelöök)

Waza-ari - 2 punkti (jalalöök kehasse)

Ippon- 3 punkti (jalalöök pähe ja/või eriti keerukas löögikombinatsioon)

 

KARISTUSED:

 I KATEGOORIA liigse kontakti eest

II KATEGOORIA kõik ülejäänud (tatamilt väljumine, ründamine ilma kaitseta, põgenemine tatamil vastase eest, ebaväärikas käitumine)

Samas kategoorias võib saada kohtumise jooksul kuni kolm karistust. Neljas karistus tähendab automaatselt kaotust.

   

KUMITE

Matsi kestus meestele on 3 min ja naistele 2 min. Noortevõistlustel 1,5 – 2 min. Võidab võistleja:

 

TEAM KUMITE

Meeskonna minimaalne liikmete arv on 5 ja maksimaalne arv 7. (Lastel ja tüdrukutel ka 3)

Üks minut enne kohtumise algust annavad võistkondade peatreenerid 5 võistleja järjestuse, ülejäänud jäetakse varusse. Võistlejate järjekorda hiljem muuta ei tohi. Võit annab meeskonnale 1 punti, viik ja kaotus punkte ei anna. Võidab võistkond:

meeskondade võidupunktide võrdsuse korral loetakse võistlejate poolt kohtumistes sooritatud punktitehnikaid.

punktitehnikate võrdsuse korral toimub lisamats kestusega 1 min, lisamatsile saavad koondise peatreenerid valida võistleja kohtumisel osalenud võistleja seast

lisamatsi viigi puhul otsustavad kohtunikud, kumb võistleja oli parem.

 

KATA

Mõlemad võistlejad sooritavad teineteise järel oma valitud kata mille järel kohtunikud hääletavad kumb esitus oli parem. Viiki hääletada ei saa! Esimesed kaks ringi valitakse sooritatav kata kohustuslike katade nimekirjast. Järgnevad ringid tohib esitada vabalt valitud kata, katat korrata ei tohi. Kõrvalekaldeid standardist olla ei tohi.

Noortevõistlusi tehakse ka lihtsustatud reeglite järgi.

 

TEAM KATA

Meeskond koosneb kolmest võistlejast kes alustavad kata sooritust näoga peakohtunike poole. Kehtivad samad reeglid mis individuaalkatas. Lisaks hinnatakse meeskonna sünkroonsust. Finaali jõudnud meeskondadel tuleb esitada ka bunkai –  finaalis esitatud kata tehnikate praktiline demonstratsioon.